Door Mathijs Oosterhuis

Mathijs Oosterhuis is in 2012 afgestudeerd in Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2009 is hij ondernemer en daarnaast heeft hij gewerkt voor het prachtige oer-Hollandsche bedrijf KPN en is hij momeenteel werkzaam binnen PwC Deals. Mathijs heeft zeer uiteenlopende interesses die qua schrijven voornamelijk uitgaan naar onderwerpen waar finance/economie snijden met sociologie/psychologie. Te denken valt aan de bonussen bij voetbalclubs, de psychologie achter investeren en de invloed van reclame op koopgedrag.

Marketing is a contest for people’s attention.

Seth Godin
(American author)