Deze categorie omvat verschillende berichten die als basis allemaal een recente gebeurtenis of beslissing hebben.

Word of mouth is the best medium of all.

William Bernbach
(American co-founder of advertising agency DDB)